Aanleiding & Doel

De invoering van statiegeld op plastic flesjes kent een lang traject. In 2018 zijn er afspraken gemaakt met het bedrijfsleven en de VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten) om het aantal kleine plastic flesjes dat in het milieu belandt met 70-90 procent te laten afnemen. Dat is niet gelukt, waarop vanaf 1 juli statiegeld op kleine plastic flessen van frisdranken en waters wordt ingevoerd. Tegelijk komen er meer (verplichte en vrijwillige) inleverpunten om die extra flessen te kunnen verwerken. Deze maatregel moet leiden tot veel minder plastic zwerfafval. 

De gevaren van petflessen

De levenscyclus van een plastic PET waterflesje is van begin tot eind schadelijk.

Schadelijk voor gezondheid
Water uit plastic petflessen is schadelijk voor de gezondheid. Veel water dat verkocht wordt in Nederland wordt aangeboden in plastic flessen gemaakt van PET. Voor de productie van PET (polyethykleentereftalaat) wordt antimoon gebruikt en dit kan lekken in het water. Antimoon is een kankerverwekkende stof die op de lijst 2B staat van kankerverwekkende stoffen.

Schadelijk voor milieu
Heel veel plastic komt uiteindelijk terecht in zee met alle gevolgen van dien. Vogels, zien een mooie gekleurde dop aan als een hapje. Vissen, schildpadden en andere zeedieren raken verstrikt in plastic ringen. Door de golfstromen van het water ontstaan er grote plakkaten van plastic in onze oceaan. De oceaan: onze bron van voedsel! Door het gebruik van plastic materialen waaronder petflessen vervuilen we land en zee.

Ontdek wat Knapzak voor u kan betekenen

© 2022 Knapzak Benelux | Gemaakt door DreamWork Reclame